Kategoriler
Sanat

Pablo Pıcasso Eserleri ve Resim Stilinin Evrimi

Pablo Pıcasso , İspanyol ressam, heykeltıraş ve grafik sanatçısı, batı resim tarihinin en üretken ve devrimci sanatçılarından biriydi. Pablo picasso kübizmin geliştirilmesinde merkezi figür olarak (tanınabilir nesnelerin aynı anda bir nesnenin tüm taraflarını göstermek için parçalandığı sanatsal bir stil),  soyut sanatın (resimsel temsili çok az olan veya hiç olmayan sanat) temelini oluşturdu. Pablo pıcasso eserleri her dönemde yenilikçi ve dikkat çekici oldu.

Picasso farklı evrelerden oluşan sanat eserleri ile sürekli bir değişim ve gelişim gösterdi. Bir sanatçının yaşamı boyunca yaklaşım, konu ve hatta üslupta değişiklikler beklenmelidir. Bu fenomen , Monet’nin soyutlamaya doğru hareketinden Van Gogh’un parlak renk paletine kadar modern sanatın en sevilen ressamlarının evriminde belirgindir. Çoğu usta ressam arasında yaygın olmasına rağmen, Pablo picasso’nun eserleri ile özellikle vurgulanmaktadır.

Pablo Pıcasso Kısaca Hayatı

Picasso Kimdir? Picassonun hayatı 25 Ekim 1881’de İspanya’nın Malaga kentinde başladı. Babası José Ruiz Blasco, Sanat ve El Sanatları Okulu’nda profesördü. Pablo’nun annesi Maria Ruiz Picasso’ydu (sanatçı soyadını yaklaşık 1901’den beri kullandı).

Pıcasso Güzel Sanatlar Okulu’nda okumaya başladığı on dört yaşında 1891’de aile La Coruña’ya taşındı. Babasının akademik eğitimi altında pikasso nun sanatsal yeteneğini olağanüstü bir hızla geliştirdi.

Picasso, ailesi 1896’da İspanya’nın Barselona kentine taşındığında Güzel Sanatlar Okulu’na kolayca girdi. Bir yıl sonra İspanya’nın Madrid kentindeki San Fernando Kraliyet Akademisi’ne ileri öğrenci olarak kabul edildi. Bütün bir aya izin verilen bir giriş sınavını bir günde tamamlayarak Pablo pıcasso olağanüstü yeteneğini gösterdi.

Picasso kısa süre sonra akademideki atmosferi boğucu buldu ve Barselona’ya döndü ve burada kendi başına tarihi ve çağdaş sanat çalışmaya başladı. O zamanlar Barselona, ​​İspanya’nın en hayati kültür merkeziydi ve Picasso, ünlü Els Quatre Gats (Dört Kedi) kafesinde bir araya gelen şairler, ressamlar ve yazarlar grubuna hızla katıldı. 1900 ile 1903 arasında dönüşümlü olarak Paris, Fransa ve Barselona’da kaldı. İlk tek kişilik sergisini 1901’de Paris’te açtı.

Pablo Picasso hayatı ve eserleri 79 yıla yayılan ve resim, heykel, seramik, şiir, sahne tasarımı ve yazmada başarı içeren kariyeri ile zanaatını deneme eğilimi şaşırtıcı değil. Bununla birlikte, Picasso eserleri üslubunun her disiplinde –özellikle de resimdeki– değişme derecesi diğer sanatçılarınkinden farklıdır. Bu nedenle, üslup evriminin izini sürmek için, Pablo pıcasso eserleri genellikle dönemlere ayrılır

Pablo Picasso Sanat Eserleri ve Dönemleri;

Pablo Pıcasso Eserleri ; Erken Dönem

Picasso eserleri, kariyerinin başında on üç yaşında oluşmaya başladı. Bu ilk dönemlerde Picasso eserleri kolay olan gerçekçi tarz şeklindeydi; özneleri özgün bir şekilde tasvir etti ve gerçeğe yakın bir renk paleti kullandı. Özellikle Katolik inancından ve aile üyelerinin portrelerinden ilham alan resim sahnelerinden hoşlanıyordu.

https://wanford.com/the-altarboy-1896-by-pablo-picasso/

Pıcasso eserleri kolay yaklaşımla geleneksel, kiliseden ilham alan bir tarzdaydı. Bu dönemde Picasso kolay resimleri arasında olan Altarboy ve  Annesinin Portresi  eserlerini oluşturmuştur

 

Picasso nun resimleri 1897’den itibaren daha az gerçekçi bir kalite kazandı. Şüphesiz Dışavurumcu Edvard Munch ve Post-Empresyonist ressam Toulouse-Lautrec’den etkilendi. – Sanatçının Kız Kardeşi Lola gibi – Pablo Picasso nun eserleri daha serbest biçimli, avangart bir tarzla deney yapma konusundaki artan ilgisini yansıtıyor.

Pablo picasso, “Bugünün dünyası bir anlam ifade etmiyor,” dedi, “öyleyse neden işe yarayan Picasso tabloları yapmalıyım?”

Picasso Resimleri Mavi Dönem (1901-1904)

Picasso resimleri 1901’de gerçekçiliği tamamen terk etmiş görünüyordu. Bu, özellikle natüralist tonlardan daha soğuk tonlara evrilen renk tercihinde belirginleşti. Pigmentteki bu değişim 1904 yılına kadar sürdü. Bu dönem çizilen  Pablo Picasso sanat eserleri mavi dönem resimleri olarak nitelendiriliyor .

Picassonun eserleri bu dönemde hem renkli hem de konu bakımından kasvetli – muhtemelen yakın bir arkadaşın intiharı nedeniyle depresyondan kaynaklanan bir yaklaşım. Bu dönemdek tek renkli Picasso eserleri  genellikle, The Old Guitarist’teki sıska gitarist , kollarını katlayarak oturan mutsuz  Absinthe Drinker ve aslında hastalıklı bir kadın hapishanesinde yaşayan kucaklayan Anne ve Çocuk gibi yoksulluk veya çaresizlik içinde yaşayan figürlere yer verir .

Pablo Picasso Eserleri Gül Dönemi (1904-1906)

Picasso nun  resimleri 1904’te Gül Dönemi’ne geçerken , figürleri karakteristik ressam tarzında tasvir etmeye devam etti. Bu resimlerde mavi tonlar hala mevcutken, daha sıcak tonlarla kontrast oluşturuyorlar. Benzer şekilde, Paris’te bir Bohemya bölgesi olan Montmartre’ye taşındıktan sonra, Picassonun resimleri odağını çaresizlik içinde yaşayan bireylerden alacalar, akrobatlar ve diğer sirk sanatçıları da dahil olmak üzere eğlence dünyasına kaydırdı. Bu sırada Picasso, 1906’da sonunda kucaklayacağı bir stil olan Primitivizm’i denemeye başladı.

Pablo Picasso Eserleri Afrika Dönemi (1906-1909)

Picassonun eserleri Gül Dönemi’ni takip eden üç yıl boyunca, Okyanus ve Afrika sanatından ilham aldı. Afrika Dönemi olarak bilinen bu aşama, Gül Dönemi’nin sıcaklığını korudu, ancak hem üslupta hem de konuda bir değişim yaşandı. Oyuncuların figüratif tasvirlerini üretmek yerine, Barselona genelevindeki ( Les Demoiselles d’Avignon ) fahişelerden sanatçının kendisine ( Otoportre ) kadar her türden figürün soyutlanmış, Afrika maskesinden ilham alan tasvirlerini Picasso nun resmi tasvir etmeye başladı.

Picasso nun “ilkel” sanatta bulunan sadeleştirme ve parçalanmaya olan hayranlığı, Picasso ersleri bir sonraki ve muhtemelen en ünlü aşamasına ilham verdi: Kübizm.

Picasso Resimleri Kübizm (1908-1914)

Picasso resimleri bu dönemde Kübizm , konuyu parçalanmış formlara ayıran bir türdür. Hem Picasso hem de Georges Braque’ın öncülüğünü yaptığı ve en önemli sanat akımlarından biri olarak tanınan Kübizm, iki ana aşamaya ayrılıyor: Analitik ve Sentetik.

Analitik(1908-1912)

Picasso tabloları Analitik Kübizm, hareketin ilk dört yılına hakim oldu. Tek renkli, üst üste binen geometrik formlarla dolu kıvrımlı tuvallerle karakterizedir. Picasso kübizm parçaların dizilişi, çoğu kez gerçekçi olmayan bir şekilde aynı anda birden fazla açıdan tasvir edilen konuyu oluşturur.

Sentetik (1912-1914)

Picasso’nun eserleri analitik Kübist eserlerden farklı olarak, Sentetik Kübist tarzda oluşturulan resimler basitleştirilmiş, çok renkli ve kolaj sanatından esinlenmiştir  . Bununla birlikte, hareketin önceki aşaması gibi, bu Picasso eserleri de soyutlamaya ilgi duyuyor.

Pablo Picasso’nun Eserleri Neoklasizm (1917-1925)

Picasso’nun eserleri Sentetik Kübizmin soyutlamasından yavaş yavaş değiti , 1917’de Neoklasik bir tarz benimsedi . Bu değişiklik, Picasso nun İtalyan Rönesans  resimlerinde bulunan natüralizmden ilham aldığı İtalya’ya ilk ziyaretinden kısa bir süre sonra gerçekleşti  .Bu Rönesans sanatçılarını taklit etmeyi hedefleyerek figüratif resme geri döndü – yine de Kadın Okuma ve Pan Flüt’de görüldüğü gibi, ilk çalışmaları kadar gerçekçi bir tarzda sunulmadılar.

Picassonun Tabloları Sürrealizm (1925-1932)

Picassonun resimleri neoklasizmin ardından, yine natüralizmden uzaklaştı. 1925’te, düzensiz yüz özelliklerine ve bükülmüş bedenlere sahip figürlerin rüya gibi tasvirleriyle karakterize edilen, stilize edilmiş bir Sürrealist’te çalışmaya başladı. Picasso’nun resmi bu “gerçeküstü” kalite, doğal olmayan parlak tonlar ve çakışan renkler paleti, çarpık bir perspektif duygusu ve organik ve geometrik formlar arasındaki kontrastla vurgulanmaktadır.

Picasso resim Geç Dönem

Pikasso sürrealist döneminden sonra ve 1973’teki ölümüne kadar resim yapmaya devam etti. Bununla birlikte, önceki çalışmalarının aksine, bu dönemde üretilen parçalar, Pikasso’nun resmi nin her biri geçmiş dönemlerinin farklı unsurlarını içerdiği için belirli tarzlara göre sınıflandırılmamıştır. Bu yaklaşım, hem değişen tarzının etkisini gösteren hem de izleyicilere sonsuz yeteneğini hatırlatan eklektik bir picasso tablo koleksiyonuyla sonuçlandı.

Pıcasso Eserleri Ve İsimleri

pablo pıcasso guernica , yalnızca ressamın en tanınmış eseri değil, dünyadaki en ünlü resimlerden biridir. Gri tonları ayrıca insanların şekilleri, kolları acı içinde uzanmış vurgulanmakta ve beyaz siyah-Fotoğrafın belgesel tarzındaki etkisini verir. Ayrıca, İspanya ile yoğun bir şekilde ilişkilendirilen boğa ve at gibi hayvan tasvirlerini de içerir.

La Vie (1903)

Ayna Önünde Kız (1932)

Üç Müzisyen (1921)

Eski Gitarist (1903)

Ağlayan Kadın (1937)

Le Reve (1932)

Les Demoiselles d’Avignon (1907)