Kategoriler
Sanat

Sanat Nedir? Sanat Dalları Nelerdir?

Sanat nedir ? Bu sorunun cevabı yaşadığın çağa ve topluma göre çeşitli farklılıklar barındırır. Evrensel olarak sanat ne demek diye durup bir düşünürsek, ortak paydasının estetik ve düşünce olduğunu anlarız. Sanat insanlık tarihi boyunca gelişmiş ve değişime uğramıştır. Sanat nedir kısaca bilgi verecek olursak; İnsanlığın doğuşuyla başlayan ve sürekli değişen bir estetik bütünlüktür. Sanat, sanatçının duygu ve düşüncelerini bazen de hayallerini karşıdaki insanlara estetik bir şekilde anlatma yöntemidir. Sanat, hem sanatçının kültüründen hem de esere bakan kişinin kültürel anlayışından farklı anlamalar kazanabilir.

Sanat nedir sözlük anlamı;  Bir duyguyu deneyimlemiş kişinin, yetenek ve hayal gücünü kullanarak estetik bir nesnenin yaratılması aracılığıyla duygularını karşıdaki kişiye aktarım şekli olarak tanımlanmasına dair genel bir fikir birliği olmasına rağmen, sanatın tek bir evrensel tanımı yoktur.

Modern Sanat Nedir?

Modern sanat sanayi devrimiyle birlikte sanatın her alanına işleyen bir akım olarak başlamıştır. Modern sanat anlayışı içinde bulunduğu çağın ve kültürün değerlerini anlayıp bu değerleri ve gereklilikleri sanata yansıtma şeklidir. Bu dönemde sanatçı doğayı gördüğü gibi anlatmayı bırakarak sanatın içerisine daha fazla soyut düşünceler yerleştirmiştir. Modern sanatlarda sanat için sanat felsefesi benimsenmektedir.

Güzel Sanatlar Nedir?

Güzel sanatlar ilk kez  “beaux arts” olarak tanımlanmıştır. Güzel sanatlar duyguları ve fikirleri çeşitli araçlarla karşımızdaki insanlara anlatma biçimi olarak tanımlanmaktadır. Sanat tarihi ilk insanla başlayıp günümüze kadar ilerlerken bir çok saat akımı, sanat türleri ve sanat dalları oluşmuştur. Bu tarihsel süreç içerisinde güzel sanatlar 7 dala ayrılmıştır. Sanat nedir? Sanat insanda güzelliği sevme ve bu güzelliği arama duygusundan doğmuştur. Bazen bu güzellik duygusu doğada olduğu saf haliyle alınırken bazen de soyut sanat tekniklerinden faydalanarak eserlere aktarılmıştır.

Sanat Dalları Nelerdir?

  1. Resim Heykel:

Sanat dalları arasında en eski  ve köklü olandır. Resim sanat tarihi tarih öncesi insanlara kadar uzanır. Mağara resimleriyle başlar ve günümüze kadar devam eder.

  1. Müzik:

Müzik duygu ve düşünceleri notalarla ahenkli bir şekilde aktarma şeklidir. Yazılı tarihten öncede var olduğu bilinmektedir.

  1. Tiyatro:

Tiyatronun doğuşu bağ bozum tanrısı Dionysos’a yapılan dini törenlere dayanır.

  1. Dans:

İnsanlığın sahip olduğu tek ortak anonim sanattır.

  1. Edebiyat:

Dilin akıcı olarak kullanılmasıyla duygu ve düşüncelerin aktarılma şeklidir.

  1. Yapı (Mimari)

Kültür ve sanat nedir? Sorusunun en iyi cevabını bulmak için o kültürün mimarisine bakmak gerekir. Salt sanattan ibaret olmamakla birlikte içinde işlevselliği ve teknoloji barındırır.

  1. Sinema:

Güzel sanatlar arasında en genç olan dalıdır.

https://www.sanatsaldunya.com/

https://www.ankasanat.com/