Kategoriler
Genel

Yunan Tanrıları – Yunan Mitolojisi Tanrıları-Tanrıça İsimleri

Yunan tanrıları , Antik Yunanlılar çevrelerindeki dünyayı açıklamak için benzersiz yetenek ve amaçlara sahip birden fazla mitolojik tanrılar tanımlamışlardır. Yunan mitolojisi birçok antik yunan tanrıları ve tanrıçaları ile doludur.

Yunan mitolojisi efsaneleri batı medeniyeti üzerindeki etkisi, Romalılar ile başladı. Daha sonra Yunan mitolojisi isimleri güneş sistemimizdeki gezegenlerin isimlerini oluşturdu. Tarih boyunca baktığımızda Yunan tanrıları ve Yunan tanrıçaları sanat, kitap, şiir, film, televizyon ve popüler kültürde birçok kez kullanıldığını görürüz. Örneğin, bir çift Nike ayakkabısını her giyindiğinizde, Eski yunan tanrıçaları arasında olan Nike adlı zafer tanrıçasıyla kendinizi süslüyorsunuz. Yunan efsaneleri anlatımına göre Nike, çok hızlı koşma ve uçma kapasitesine sahiptir. Atletik giyim yapan bir firma böyle bir isim seçerek kendisi ve ürünlerini giyen kişiler hakkında bir şeyler söylemeye çalışıyor, sence de öyle değil mi?

Yunan mitolojisi tanrıları, insan mükemmelliğinin zirvesi olan ve bilen diğer tanrıların aksine, antik Yunan tanrıları insanlığın en iyi ve en kötü haliyle temsiliydi. Yunan tanrı ve tanrıçaları  ilişkileri ve tarihi karmaşık bir aşk ağı, anlaşmazlıklar, ihanet, şiddet olayları ile kafa karıştırıcı olsa da, bu kılavuz size ihtiyacınız olan tüm açıklamaları verecektir.

Olimpus tanrıları Romalıların hayatına girdiğinde, karakterlerin her birine Roma isimleri verdiler. Buradaki açıklamalarımızda yunan mitolojisi tanrı isimleri Yunanca olarak verilecektir ancak uygun olduğunda Roma adı parantez içinde yer alacaktır.

Yunan Mitolojisi Yunan Tanrıları Savaşı

Yunan mitolojisi, zamanın başında Gök Baba (Uranüs) ve Toprak Ana (Gaea) vardı. Birlikte, Titanlar olarak bilinen altısı erkek olan on iki çocuk doğurdular. Antik yunan tanrıları arasında olan Cronus (Satürn) babasına karşı bir isyan başlattı. Titanlar ebeveynlerini yendi ve göklerin hükümdarı oldular. Cronus tanrıçalar arasında olan kardeşi Rhea (Kibele) eş olarak seçti. Bununla birlikte, Uranüs ve Gaia, Cronos’un kendi çocukları tarafından dünyanın egemenliğinde bir kenara bırakılacağını, kehanetinde bulundular.

Antik yunan tanrıları arasında bulunan Cronus ve Rhea’nın Olimposlular olarak bilinen  6 çocukları oldu. Olimposlular, bildiğimiz şekliyle, Zeus ve Hera tarafından yönetilen yunan mitolojisi tanrılarıdır. Uranüs ü devirdiği gibi çocuklarının da onu devireceğinden endişelenen Cronus, 5  çocuğu olan yunan tanrıları Hestia, Demeter, Hera, Hades ve Poseidon u yuttu. O zaman Rhea başka bir çocuğa, Zeus’a hamileydi ve bu çocuğun da Kronos tarafından yutulmasından korkan Rhea, doğum yapmak için Girit’teki bir dağ mağarasına gitti. Zeus orada saklanmıştı ve Amaltheia adında bir keçi ve bazı nimfler tarafından büyütüldü. Rhea, bir çocuk yerine Cronus’a  bebek Zeus’un yerine kundak giysilerine sarılmış bir taş yutturdu.

Yunan mitolojisi tanrıları arasında en popüler olan Zeus reşit olduğunda, erkek ve kız kardeşlerinin başına geleni öğrendi. Zeus, Cronus’u pusuya düşürdü ve Cronus’un midesinde olgunlaşan Olimpiyatçıları kusmaya zorladı. Hileli bir Titan olan Prometheus’un yardımıyla Olimposlular Cronus’u yendi ve Zeus göklerin hükümdarı olarak yerini aldı. Zeus, Titanların çoğunu hapsederek cezalandırdı; Ancak yunan mitolojisi isimleri arasında en ilginç olan Atlas adlı Titan benzersiz bir ceza aldı: Dünyanın yükünü omuzlarında taşımaya mahkum edildi. Yunan mitolejisi isimleri inden Prometheus, Olimpiyatçılara yardım ettiği için cezalandırılmadı.

Yunan Tanrı İsimleri Olimpiyatçılar

Yunan tanrıları , Yunanistan’ın en yüksek dağı olan Olimpos Dağı’nı daimi yerleşim yeri olarak seçtiler. Tüm Yunan tanrıları Olympus adını verdikleri bir şehirde ihtişam içinde yaşadılar. Güçlü bulutlar, Olympus’un kapıları olarak hizmet etti ve tanrıların şehrini hiçbir sert rüzgarın veya kötü havanın sarsmadığı söylenirdi. Yunan tanrı isimleri arasında en çok duyulan Zeus onların lideriydi ve Hera onun kız kardeşi aynı zamanda karısıydı. On iki Olimpiyat Tanrısı aslında Zeus ve kardeşlerinden ve Zeus’un sonradan doğan birkaç çocuğundan oluşuyordu. İnsanlar tanrılara yönetimin özel alanlarını verdiler ve ayrıca onlara insan özellikleri atfettiler.

Tanrı isimleri arasında en çok duyulanZeus, Olimposluların en güçlüsü ve dolayısıyla lideri olmasına rağmen, evrenin kontrolünü erkek ve kız kardeşlerine devretti. Mitolojik tanrı isimleri arasında olan  Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Demeter ve Hestia, Cronus’un ve orijinal altı Olimposlu’nun çocuklarıydı; Diğer olimpiyatçılar ise tanrı Zeus’un çocuklarıydı (hepsi geleneksel yollarla doğmamış olsa da). Olimposlular – Kronos’un oğulları ve kızları – ve onların çocukları, tüm mitolojinin odak noktasıydı ve her birinin karakterini anlamak, Yunan mitolojisindeki her anlatıyı anlamak için çok önemlidir.

Yunan Mitolojisi İsimleri Ve anlamları

Zeus (Jüpiter)

Mitolojik tanrı isimleri arasında en güçlü olan Zeus, Titanların devrilmesinden sonra sadece Olimposluların lideri değil, aynı zamanda evrenin hükümdarıydı. Seçtiği silah olarak kartal ve elinde şimşekler ile sembolize edilen Zeus’un iradesinin en basit yönlerine bile meydan okuma cesaretini gösteren çok az kişi vardı. Bunu yapanlar, doğrudan karşı karşıya gelmek yerine, genellikle hile ve kurnazlıkla yaptılar. Ablası Hera ile evli olmasına rağmen, onu sık sık ölümlü kadınlarla, yunan tanrıçaları isimleri ve perilerle aldatırdı. Heykellerde ve resimlerde genellikle orta yaşlı bir adam olarak, tahtına oturmuş ya da ceza sembolü olan şimşek fırlatan bir adam olarak tasvir edilmiştir.

Poseidon (Neptün)

Tanri isimleri arasında çok duyulmuş ola poseydon Zeus’un kardeşi ve denizlerin tanrısı idi. Ona “yer sarsıcı” lakabını kazandıran depremlerden de sorumluydu .Sık sık, okyanusları çalkalamak ve fırtınalar yaratmak için kullandığı bir üçlü mızrak kullanırken tasvir edildi. Kesinlikle Zeus kadar güçlü olmasa da Poseidon hafife alınacak cinsten değildi. Okyanuslar üzerindeki hakimiyeti ve kara üzerindeki etkisi, Yunanlılarınki gibi bir denizcilik kültürünü yaratabilir veya bozabilirdi. Antik yunan tanrıları arasında çok sevilirdi. Birçok şehir güçlü bir deniz gücüne sahip olduğundan, Poseydon bu şehirlerin koruyucusuydu. Dalgaların arasından at arabasına binen yaşlı bir adam olarak görülüyordu.

Hades (Plüton)

Yunan mitolojisi tanrıları arasıda olan Hades, Popüler inanışın ve Disney’in Herkül’ünün aksine Hades, Yahudi-Hıristiyan geleneğindeki şeytanın Yunan eşdeğeri değildi. Zeus ve Poseidon’un bir erkek kardeşi yunan tanrısı Hades, Olympian kardeşler alanlarını paylaştıklarında kısa çubuğu aldı. Hades, Tartarus olarak da bilinen yeraltı dünyasına hükmetti. Yunan inanışında cennet ve cehennem kavramı yoktu tüm ruhlar olüler diyarı tartarusa gelirdi. Bu kuralın tek istisnası, “Kutlular Adası” idi. Kötüler için bir dereceye kadar ceza ve adiller için ödül vardı, ancak cennet ve cehennem ikiliği ile aynı derecede değil.

Yunan tanrı ve tanrıçaları gibi evini Olimpos Dağı’nın zirvesine yapmayan tek Olimposlu Hadesdir. Üç başlı köpeği Cerberus ile Tartarus’ta yaşar ölülerin çıkmasını ve dirilerin girmesini engellerdi. Hades’in karısı Persephone, Hades’in kaçırdığı ölümlü bir kadındı. Persephone’nin annesi tanrıça isimleri arasında olan Demeter kızının yılın yarısını onunla, diğer yarısını da yeraltında Hades ile geçirmesi için bir anlaşma yaptı. Yunanlılar bu anlaşmanın sonucunun Persephone annesiyle birlikteyken ilkbahar/yaz, Hades ile birlikteyken de  sonbahar/kış olduğuna inanıyorlardı.

Hera (Juno)

Yunan tanrıçaları isimleri arasında olan Hera, Zeus’un karısı ve ironik bir şekilde sadakat tanrıçasıydı. Yunan tanrıçaları isimleri arasındaki  Hera, kadınların ve evliliğin koruyucusuydu. Karakter olarak kıskançtı ve Zeus’un sadakatsizliğini öğrendiğinde metresleri çok acı çekecekti.  Ölümlü olmak ve Zeus’un sevgisinin nesnesi olmak bir lanetti; kadın sadece çocuğunun doğumunu çevreleyen tuhaf koşulları açıklamak zorunda kalmayacak, aynı zamanda Hera’nın gerçekten acımasız olabilecek gazabına da maruz kalacaktı. Ayrıca, kadının doğurduğu çocuk da acı çekecekti. Bunu da  zavallı Herkül’den daha iyi kimse bilemez. Hera tavus kuşu tarafından sembolize edildi ve kendisi nadiren herhangi bir savaşa girmesine rağmen, kurnaz, sinsi ve kocasına hükmediyordu, bu da onu başka hiçbir Olympian’ın övünemeyeceği bir şekilde zorlu yapıyordu.

Hestia (Vesta)

Tanrıça isimleri arasında pek duyulmayan Hestia, diğer Olimposluların çoğu kadar gösterişli ya da dramatik değildi, bu yüzden nadiren ilgi odağı oldu, ama bu onun Yunanlılar için önemini azaltmıyor. Yunan mitolojisi efsaneleri onu  en soylu ve en sevimli tanrıça olarak adlandırıyordu ve aile ve şehirdeki uyumu simgeliyordu. O, ocağın tanrıçasıydı, yani rahat bir yuvanız ve mutlu bir aileniz varsa, Hestia’nın sizi kutsadığı anlamına geliyordu.

Demeter (Ceres)

Yunan tanrıçaları arasında olan Demeter de,  Hestia gibi,sık sık Olimpiyatçı tanrılar ve tanrıçalar tarafından gölgede bırakıldı. Demeter, doğa ve bereket tanrıçasıydı. Mevsimleri değiştirerek ve ilkbaharda doğayı canlandırarak, dünyadaki yaşam döngüsünü (genç ve yaşlı, yaşam ve ölüm çemberi) sürdürdü. Bir tutam tahıl tutan heykellerde tasvir edilmiştir. Her yıl Demeter ve kızı Persephone’ye adanmış çok önemli bir Eleusis Gizemleri festivali düzenlendi.

Athena (Minerva)

Tanrıça isimleri arasında olan Athena bu gün Yunanistan ın başkenti Atina ya ismini vermiştir. Yunan tanrıçaları bir çok görev üstlenmişlerdi Atehena da bilgelik ve adalet tanrıçasıydı .Athena aynı zamanda bir savaş tanrıçasıydı, Doğrudan savaşla bağlantılı olmasa da Athena yine de sık sık Yunanlıların savaşlarına katılıyordu. Ares savaşın vahşi vahşeti ve gücüyse, Athena da savaşın kurnaz ve stratejik yanıydı .

Apollo

Yunan tanrıları arasında olan  Apollon, gerçeğin ve kehanetin tanrısı olduğu için Yunanlılar arasında çok popülerdi. Bir erkek kardeş değil, Zeus’un oğluydu.  Apollo ve Artemis, Zeus’un ölümlü bir kadın olan Leto ile sahip olduğu ikiz yunan tanrıları idi.  Müzik ve ışığın, şiirin ve sanatın, tıbbın, gerçeğin ve kehanetin tanrısıydı. Antik Yunanistan’daki tüm kehanetlerin tanrı Apollon’a adanırdı. Genç, yakışıklı ve hassas bir adam olarak resmedildi. Tercih ettiği silah yaydı, ama aynı zamanda sık sık bu özel tanrının çeşitli niteliklerini göstermek için  bir lir ile resmedildi.

Hermes (Cıva)

Mitolojik tanrılar arasında olan Hermes Zeus’un oğlu  ve tüm antik yunan tanrıları arasında en kurnaz olandı. Tanrıların elçisiydi, bu yüzden onların tüm sırlarını biliyordu. Aynı zamanda yeraltı dünyasının rehberi ve hırsızların, çobanların, hatiplerin, yolcuların ve tüccarların koruyucusuydu. Uçmak ve hızlı mesaj vermek için kanatlı sandaletler giyerdi.

Artemis (Diana)

Yunan tanrıçaları arasında olan Artemis,Apollon’un ikiz kız kardeşi idi.  Vahşi bir kadındı, sporu ve özellikle avlanmayı severdi. Sembolleri yay ve oklardı. Arkadaşlarıyla birlikte ormanlarda saklanırdı. Doğada vahşi olan Artemis hayvan tanrısı gibiydi, babasından onu asla evlilikle sınırlamamasını istemişti ve bekaretini tüm hayatı boyunca korudu. Kadın arkadaşları da bakire kalmak zorundaydı.

Afrodit (Venüs)

Tanrıça isimleri arasında en popüler olan şüphesiz Afrodit idi. Afrodit, güzellik tanrıçasıydı ve tanrıçalar arasında en güzel olandı. O sonsuza kadar güzel ve gençti. Doğada sığ olan Afrodit’in ölümlülerle pek çok ilişkisi vardır. Oğlu, oklarıyla oynayan ve insanları aşık eden kanatlı tanıdık genç çocuk Cupid’di. Kadın kısımlarını stratejik olarak örten uzun sarı saçları, birçok Rönesans resminde onu anında tanınabilir kılıyor. Doğumuyla ilgili çelişkili hikayeler var ama denizin köpüğünden çıktığı fikri en popüler olanı Sandro Botticelli’nin “Venüs’ün Doğuşu” adlı tablosundan kaynaklanıyor.

Ares (Mars)

Yunan mitolojisi tanrıları arasında en çok korkulan tanrı idi. Savaş ve şiddet tanrısı Ares, Zeus ve Hera’nın oğluydu. Yunan efsaneleri onu sevimli bir tanrı olarak anlatmaz,  Ares, kötü şöhretli savaş tanrısıydı. O, Zeus, Apollo veya Athena gibi Yunanlıların danışacağı türden bir tanrı değildi,  bu yüzden çok fazla Ares tapınağı yok. Ancak insanlar onun öfkesinden korktular ve onu adaklarına dahil ettiler